De jaren 2000 – 2037 . . .

Welkom bij mijn website met het gedeelte  filosofie over de periode 2000-2037.

De komende jaren wordt deze website verder aangevuld . . . . . 

[EXPAND test]Lorem ipsum[/EXPAND]
Ik ben nu (2017) 60 jaar. Ik probeer het vol te houden totdat ik 80 jaar ben.

Bij de filosofie in de 21ste eeuw blijven veel thema’s van het filosofische debat uit de 20ste eeuw aanvoeren, waarbij deelnemers van zowel de continentale als de analytische filosofie in de discussie betrokken zijn.


Het begrip economische ongelijkheid [wpex] De kern van alle problemen waar we momenteel of mondiale schaal mee geconfronteerd worden  is mijns inziens economische ongelijkheid. Dit is heel iets anders dan ongelijkheid, want dat er ongelijkheid is zal niemand ontkennen. Per slot van rekening is ieder mens uniek. De mondialisering van onze wereldwijde samenleving maakt echter dat deze ongelijkheid in plaats van kleiner steeds groter wordt. Dit komt doordat de meeste mensen mijns inziens geen wereldburger zijn, maar Nederlander, Amerikaan, Rus of Nepalees. Het denken in abstracte grootheden  gaat de meeste mensen slecht af.[/wpex]