laatste wijziging: 23-09-2020

012 Husserl Filosofie als strenge wetenschap

      Boek: Filosofie als strenge wetenschap - 1911 - 123 bladzijden
    Auteur: Husserl, Edmund

Dit boek bestaat uit een drietal delen:


23-09-2020 Ik ben  dit boekje al een keer tegengekomen, dit was een 1982 bij een ex-vriendje van Marijke in Hengelo. De naam van deze man ben ik vergeten. Als ik nu terugkijk op deze tekst, begreep ik er in de jaren 80 vrijwel niets van.

Edmund Husserl (1859-1938), een der meest invloedrijke Duitse filosofen van de laatste honderd jaren, is de grondlegger van de fenomenologie. Alles wat wij door middel van ons bewustzijn kunnen kennen – denkend, ervarend, voorstellend of waarderend – heeft Husserl “fenomenen” genoemd. Fenomenologie is bij hem een wezensleer van het bewustzijn en zijn objecten. Het is een stroming die ook in vakwetenschappen als pedagogiek, psychologie en sociologie duidelijke ingang heeft gevonden. In het moeilijke wijsgerige oeuvre van Husserl neemt zijn publicatie Philosophie als strenge Wissenschaft (uit 1911) een uitzonderlijke plaats in. Het is een helder en toegankelijk geschreven betoog over de mogelijkheid en noodzakelijkheid filosofie als strenge wetenschap te funderen: een kritisch en strijdbaar geschrift.