laatste wijziging: 17-12-2019

21 lessen deel 3 Hoop en wanhoop

197 We staan voor ongekende uitdagingen en de onenigheid is groot, maar toch kan de mensheid het redden als we onze angsten onder controle houden en iets meer nederigheid betrachten als het om onze eigen opvattingen gaat.


199 10 Terrorisme

199 Geen paniek!
202 Het politieke kaartspel

205 Een klein muntje in een grote, lege pot
209 Nucleair terrorisme

213 Hoofdstuk 11 Oorlog

213 Onderschat nooit de menselijke stupiditeit
216 Het uitzicht op het Kremlin
220 De verloren

223 De opmars van de waanzin


226 Hoofdstuk 12 Nederigheid

226 De wereld draait niet om jou
229 De moeder van Freud
232 Voorbijbelse ethiek
 • 232 Wereldreligies :
  • christendom (2,3 miljard – 33% van in totaal 7,7 miljard mensen)
  • islam (1,8 miljard – 21%)
  • hindoeïsme (900 miljoen – 14%)
  • boeddhisme (376 miljoen – 6%)
  • et cetera : zie verder grafiek

 

 •    16% (1 miljard) is niet religieus . . .
12-12-2019 Vergelijk met Bregman : de meeste mensen deugen

237 De opkomst van het fanatisme

240 Joodse natuurkunde, christelijke biologie


244- Hoofdstuk 13 god

244 Gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken
247 Ethiek zonder god

252 14 Secularisme

Secularisme (Latijn saecularis, “wereldlijk, tijdelijk”) is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij.

252 Ken je eigen schaduwkanten
254 Het seculiere ideaal
16-12-2019 Zo omschreven als hierboven (bladzijde 252 tot en met 259 van het boek) ben ik een secularist . . . .  Ik vind dat Harari deze religie prachtig heeft omschreven . . . .
259 Wat Stalin seculier?
263 Herken de schaduwkanten

 

 

 

Meditatie 376 Alleen maar observeren Dankwoord 388 Noten 391 Register 432