laatste wijziging: 11-05-2019

H-1 vragen

Deze vragen kunnen gebruikt voor de discussie in de leesgroep. Ze kunnen ook individueel beantwoord worden na het lezen van dit hoofdstuk. De vragen zijn vaak complex, dus sommige zijn wellicht niet geheel individueel te beantwoorden. De doelstelling is dan ook niet om een compleet antwoord te vinden. Ze zijn meer bedoeld om nog eens na te denken over wat u gelezen hebt en hoe u dat zelf herkent.