laatste wijziging: 17-05-2019

H-2 vragen

Zien / beelden / taal

Descartes :  “De ziel kan zonder lichaam denken, maar de ziel, zolang ze aan het lichaam vastzit, kan in haar activiteit gehinderd worden door de slechte toestand van de lichamelijke organen”

Onze metafysica wordt beïnvloed door onze taal, die op sequentieel horen en spreken is gebaseerd, terwijl de Chinese karakters monogrammen zijn die visueel gedachten overdragen. Onbetwist is de prioriteit van het zien in mentale activiteiten.

Chinezen denken met beelden.

Hoofdstuk II. Vragen voor begrip en discussie

Zie ook Wittgenstein, filosofische onderzoekingen