laatste wijziging: 17-12-2022

Mediatie VI – Geest en lichaam

Zesde meditatie


Bladzijde 122 tot en met 136


Het bestaan van de materiële dingen en het reële onderscheid tussen geest en lichaam


14-09-2019      30-07-2022      12-12-2022     17-12-2022


17-12-2022 Ik zie / ervaar dat ik een lichaam heb, ik heb dus zintuigen (lichaam) en ideeën (geest)
17-12-2022 Buiten mijn lichaam ontdek ik anderen dingen in de wereld

 

Een substantie  = = ding – in de moderne tijd : materie

  Wat permanent is in de dingen die veranderen   • Natuur’ is bij Descartes een minder centraal begrip dan bij Hobbes en Spinoza
   • Descartes veronderstelt eerder een bepaalde definitie van natuur in zijn werk zonder aan die definitie zelf speciale aandacht te geven.
   • De natuur is het domein waarover we volgens Descartes kennis kunnen en moeten vergaren. Als we gestructureerd en methodisch te werk gaan, kunnen we alles over de natuur te weten komen.
   • Er zijn drie substanties: res extensa (uitgebreide zaak of materie), res cogitans (denkende zaak of geest) en God.
   • Voor Descartes is ‘natuur’ de wereld van de driedimensionale materie, die te begrijpen is volgens de vorm en structuur van materie en de drie wetten van beweging, en van de immateriële geest of intellectuele substantie, die onder andere te kennen is via psychologie.
   • De wereld van materie heeft een paar fundamentele eigenschappen en functioneert volgens een paar universele wetten.
   • De denkende zaak, of immateriële geest, valt wel onder natuur, maar het is alleen de uitgebreide zaak die onderhevig is aan natuurwetten.
   • De menselijke geest, ook al is die verbonden met de materie via het brein, valt buiten de natuurwetten.

De geest zit in de hersenen 

Zenuwen gaan door het hele lichaam naar de hersenen . . .