laatste wijziging: 23-07-2022

Meditatie I – Ik twijfel

BRONNEN:


Descartes is op zoek naar onbetwijfelbare kennis. Paradoxaal genoeg begint hij zijn zoektocht door aan alles te twijfelen. Kortom: ik kan zaken verkeerd waarnemen, hallucineren, dromen en in een illusie leven

I. Over dingen die in twijfel getrokken kunnen worden.

WIKIPEDIA:     onbetwijfelbare kennis

Descartes begint zijn zoektocht naar onbetwijfelbare kennis op paradoxale wijze door aan alles waar hij ooit aan geloofd heeft te twijfelen. Descartes is van mening dat hij alleen onbetwijfelbare kennis kan vinden door eerst aan alles wat hij denkt te weten te twijfelen. Hij wil het fundament voor kennis vinden door eerst alle onzekere kennis te verwerpen.

In de replieken aan het einde van het boek vergelijkt hij zijn methode met het één voor één weggooien van rotte appels uit een fruitmand, zodat uiteindelijk alleen de rijpe appels overblijven.

Descartes twijfelt niet zozeer aan de inhoud van zijn kennis, maar aan de manier waarop we onze kennis hebben verkregen. Hij heeft verschillende redenen voor zijn twijfel:

De twijfel die Descartes aldus te berde brengt is absoluut. Hij is niet meer zeker over het bestaan van de materiële wereld. Hij twijfelt zelfs aan zijn eigen bestaan en het bestaan van God. De kwade geest is immers almachtig en zou van alles in zijn geest kunnen plaatsen.