laatste wijziging: 18-12-2022

Meditatie V – Het wezen der dingen

bladzijde 115 tot en met 121


In de vijfde meditatie gaat Descartes dieper in op de essentie van materie. Hij gaat er nog niet van uit dat materie daadwerkelijk bestaat.

In deze meditatie bespreekt Descartes tevens zijn tweede godsbewijs, het zogenaamde ontologisch godsbewijs.

AXIOMA : god is een perfect wezen, en een essentie van een perfect wezen is dat het bestaat.

Volgens Descartes is de enige zekerheid die we kunnen hebben van materiële objecten wiskundig. De geometrie is volgens Descartes de essentie van materie. De zintuigen spelen een ondergeschikte rol in het rationalisme van Descartes.
06-12-2022 Nee dus

Ardèche 13-09-2019
06-12-2022 Dit is geen voor mij logische redenatie: vervang god door “het vliegend spaghetti monster