laatste wijziging: 04-04-2019

vragen

VRAGEN VOOR DE DISCUSSIE

Wellicht hebben u en uw leesgroep zelf al vele vragen die geschikt zijn voor uw onderlinge bespreking en discussie. Als alternatief geven we hieronder nog een aantal discussievragen. Deze staan in willekeurige volgorde.

 1. Welke beperkingen ziet Dehue in de wetenschappelijke experts? Hoe denkt ze dat deze beperkingen zouden moeten worden weggenomen/verminderd?
 2. Eigenlijk denkt de auteur dat we technologische ontwikkeling niet aan de wetenschappers en het bedrijfsleven kunnen overlaten. Welke overwegingen voor of tegen heeft ze, en wat denkt u daar zelf van?
 3. Waar maakt ze zich nou zo druk over? We zijn ook al afhankelijk van kleding en van smartphones, en leven daardoor toch beter? Fijn toch, zo’n pil die ons een beter mens kan maken!?!?
 4. De filosofie van John Stuart Mill staat centraal in haar opvattingen over een goede ontwikkeling van de samenleving. Herkent u de thema’s van Mill? Hoe zou het gaan als we beter luisterden naar Stuart Mill?
 5. Dehue stelt voor dat we in Nederland vormgeven aan een netwerk van de samenleving met de wetenschap dat vormgeeft aan de inhoud van onderzoek en nadenkt over de consequenties van de wetenschappelijke ontwikkeling. Hoe denkt u dat dit zou kunnen?
 6. Dehue laat de ontwikkeling zien van wetenschapsfilosofie van Wiener Kreis, Karl Popper en Thomas Kuhn, en van wetenschapsonderzoekers zoals Michel Foucault en Bruno Latour. Is uw inzicht in wetenschap veranderd door dit boek?
 7. Wat is naar uw mening de aard van de analyses en aanbevelingen van de auteur? Zijn deze voorzichtig, realistisch of optimistisch? Waarop baseert u uw mening? Zou u wat toevoegen aan de aanbevelingen, of weglaten?
 8. De analyses in dit boek gaan over de psychisch medische wetenschap en praktijk. Zijn de conclusies dan ook geldig voor dit vakgebied alleen, of signaleren ze een bredere problematiek? Gelden de waarnemingen en conclusies breder in de medische wereld? En buiten de medische wereld? Kunt u voorbeelden bedenken?
 9. De DSM is een hedendaags etiquetteboek, zegt de schrijfster. Wie maakt deze etiquette denkt u? En waarom? Wat stelt Dehue voor als alternatief?
 10. ls u het curriculum van Dehue leest, wat is er dan in haar levensloop dat het mogelijk maakt voor haar om dit boek te schrijven? Ziet u een relatie naar haar aanbevelingen?
 11. Aan het eind van haar lezing op YouTube over ‘Stoornissen die toeslaan’ stelt Trudy Dehue een vraag aan haar publiek om over na te denken: ‘stel het wordt normaal om af te wijken?’ (zie verder lezen in deze leeswijzer). Dus deze vraag ook aan u: Stel het wordt normaal om af te wijken? Wat dan?