laatste wijziging: 06-01-2020

02 Boudry – Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat


  Auteur: Boudry, Maarten
   Boek: Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat - 2019
   ISBN: 978-94-6310-309-1
 Gelezen: januari 2020 leesclub SENIA Groningen

Omdat we over het algemeen “probleem” boeken lezen, hebben we besloten om in januari 2020 een positief boek te gaan lezen.


7 Inleiding

WAAR OF NIET WAAR? :
  1. Er is ontzettend veel ellende in de wereld
  2. Nooit eerder was er zo weinig ellende in de wereld als vandaag
BEIDE ZIJN WAAR

25-12-2019 : Kortom, er is een verschil in beleving en feiten

08 Vooruitgang is geen geloof
10 Een woekerende veenbrand
12 Naar de knoppen?
14 De scholen van vooruitgangsloochenaars
17 Structuur van het boek
  1. Waarom iedereen gelooft dat het bergaf gaat met de wereld. De wortels van het hedendaagse pessimisme
  2. De uitwisbare erfzonde. Waarom racisme verdwijnt
  3. De obsessie met ongelijkheid. Hoe iedereen steeds rijker wordt (en de rijken nog meer)
  4. Waarom vooruitgang gelukkig maakt. Over tredmolen-pessimisme
  5. Waarom vrijheid werkt. De hersenschim van het neoliberalisme
  6. De ondergang van het Avondland? Over het doembeeld van islamisering
  7. Waarom onze planeet niet naar de knoppen gaat. Over ecologisch doemdenken.
  8. Epiloog

19 een opsteker


Hoofdstuk 1 – Waarom iedereen gelooft dat het bergaf gaat met de wereld.

De wortels van het hedendaagse pessimisme

28 onwetendheid
30 De wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang
21-12-2019 TO DO: Uitwerking van het boek “verlichting nu ” van Steven Pinker
35 De wet van de snelheid van slecht nieuws
Slecht werkt beter dan goed
41 Verhoogde gevoeligheid
44 Jeugdsentiment
48 Waarom doemdenkers diepzinnig klinken
52 echte intellectuelen zijn pessimisten
54 tegenstrijdigheden
58 De wet van behoud van gezeik
61 Nuttig pessimisme?
65 Fatalisme en misantropie
67 De wereld gaat niet bergaf

69  Hoofdstuk 2 De uitwisbare erfzonde.

69 Waarom racisme verdwijnt
71 Een korte geschiedenis van racisme
74 De Verlichting
77 De Verenigde Staten
80 Racisme bij ons (Nederland)
81 Nergens erger dan bij ons?
86 De eenzame racist
88 Morele ophoging
91 Meer klachten, minder incidenten
94 Vooruitgang is verboden
96 Microagressies en symbolisch racisme
101 Cultureel racisme
106 Stap van die tredmolen

111 Hoofdstuk 3 De obsessie met ongelijkheid.

*** Hoe iedereen steeds rijker wordt (en de rijken nog meer)

114 Ongelijkheid
115 Kloofdenken
 • 115 Het rijke Westen zou steeds rijker worden, de rest van de wereld steeds armer. Niets is minder waar
 • 115 in vergelijking met 1800 is het gros van de wereldbevolking uit de extreme armoede gekomen.
 • 115 Ondanks deze vooruitgang is er nog steeds een groot deel van de wereldbevolking zeer arm: nog altijd leven meer dan 700 miljoen mensen in extreme armoede ( minder dan 1 dollar per dag )
 • 116 Zie Gapminder : twee bulten
119 Ongelijkheid is geen armoede
122 Is ongelijkheid een moreel kwaad?
124 Groei en ongelijkheid
27-12-2019 zie ook het Wilt Chamberlain argument
128 Allemaal statusangst?
129 Afgunst is parochiaal
133 Aversie voor ongelijkheid
27-12-2019 Boudry gaat hier voorbij aan het feit dat mensen “geïndoctrineerd” waren door de fictie van “goddelijke” soevereiniteit
137 Verstokte pessimisten
27-12-2019 De meeste miljarden worden niet in de allerarmsten gestoken, maar in ruimtevaart e.d.
27-12-2019 Als je in Nederland 20 euro per week hebt voor voedsel . . .
Kortom, Boudry is een voorstander van een vrije markteconomie . . .

141 Waarom vooruitgang gelukkig maakt.

*** Over tredmolen-pessimisme

143 Een zeer korte geschiedenis van geluk
148 Geluksstudies
152 De relativiteitstheorie van geluk
154 Het huidige geluksonderzoek
156 Relatieve en absolute standaarden
158 Geld maakt (gedeeltelijk) gelukkig
159 Geluksmakers
162 Ranglijst
165 De rode koningin

169 Waarom vrijheid werkt.

*** De hersenschim van het neoliberalisme

172 Een beknopte geschiedenis van het neoliberalisme
178 Neoliberalisme en marktfundamentalisme
181 Atlas haalde zijn schouders op
183 Financiële puinhopen
185 Neoliberalisme in de wereld
188 Tegenstrijdigheden
189 Hersenschim

191 Hoofdstuk 6 – De ondergang van het Avondland?

*** Over het doembeeld van islamisering

31-12-2019 Ongeveer 800.000 mensen,  7% van de Nederlandse bevolking is moslim
196 Mensen zijn bang
198 Concentrische cirkels
199 Met hoeveel zijn ze?
203 Migratiestromen
206 Onafscheidelijke zusterreligies
212 De wasmachine van de verlichting
213 Verlichting in de islamitische wereld
216 Europese moslims
218 De wraak van de wieg
221 Het gevaar van de minderheid
225 De kracht van de verlichting

Waarom zouden wij 

231 Een ideologische kloof
233 De ontkenners
238 Moeder aarde
241 Geen harmonie
04-01-2020 Er moet een evenwicht zijn tussen zuurstof en CO2 . . . Het draait om broeikasgassen
247 Schijnoplossingen
252 Een nieuwe wind: ecomodernisme
254 Natuurrampen
256 Armoede en steenkool
260 Wie is er bang voor kernenergie?
264 Gentechnologie
06-01-2020 De veranderingen in gemodificeerd voedsel zijn bij natuurlijke selectie zeer klein in een groot tijdsbestek. Verkeerde selecties kunnen daarom teruggedraaid worden, wat bij gentechnologie nog maar de vraag is
268 Echte oplossingen?
272 Doem verkoopt, maar werkt niet
275 Doem is gevaarlijk
279 Wij zijn goden

283 Epiloog. Hoe we de wereld nog beter kunnen maken

"Het enige waarvan we bang moeten zijn is de angst zelf"
284 De opwaartse lijn
286 Effectief altruïsme
289 The pledge
291 Vooruitgangsloochening is schadelijk
294 Verbeterlijk optimisme