laatste wijziging: 08-10-2020

03 Kopstukken :: Kierkegaard


  Auteur: Gardiner, Patrick
   Boek: Kierkegaard - Kopstukken - 1988
   ISBN: 90 - 5637 - 283 - 1
 Gelezen: 7 februari 2020 leesclub SENIA Assen

In plaats van Jan Keij – Kierkegaard anders gezien. Over de denker die het verschil maakt


BRONNEN:


 1. Hegels systeem
 2. .

Kierkegaard’s hoofdvraag is:

Hoe kom ik als existerend subject in een verhouding tot God?

%%% JST :: individu <- versus -> maatschappij 4 / 11

.
.
.
%%% JST Hegels systeem

Hegels systeem omvat drie grote delen die tot elkaar in dialectische verhouding staan:

 1. de filosofie van de logica (these)
 2. de filosofie van de natuur (antithese)
 3. de filosofie van de geest  (synthese)

Volgens de filosofie van Hegel was de ontwikkeling van al het bestaande de ontwikkeling van de redelijkheid van ‘de Geest’ (of god) en derhalve die van ‘de Geest’ zelf.

De kritiek van Kierkegaard op Hegel


H 1 - 4/11 ironie
Ironie Kierkegaard ISBN 9789461052261

H 2 - 4/11 dialectiek

H 4 5/11 zelf - mensbeeld

Het mensbeeld bij Kierkegaard wordt gevormd door de mogelijke ontwikkeling van een mens naar authenticiteit via verschillende stadia van de existentie ( zie “OF-OF”)

Esthetische stadium

Ethische stadium

Religieuze stadium

10-01-2020 Als niet-christen is voor mij het begrip “zonde” min of meer gelijk aan kwaad 

these – antithese – synthese

wikipedia

13-01-2020 Het werken met tegenstellingen: Licht en donker, goed en kwaad et cetera. Dit in tegenstelling met monistische gedachten als “alles in één”.  Het duale denken is dus leidend

De drie-eenheid van “these, antithese, synthese” wordt vaak als volgt beschreven

De synthese op zichzelf vormt een propositie. Deze kan op haar beurt bekeken worden als een these, waarop een antithese volgt, met daarna een nieuwe synthese. Enzoverder.

Bijvoorbeeld:

In Hegels synthese worden these en antithese niet beperkt, maar ‘opgeheven‘ – in de drievoudige zin, die dit woord in de Duitse taal heeft:

 1. opgeheven in de zin ‘ter zijde gesteld’ (een wet wordt opgeheven)
 2. opgeheven in de zin van ‘bewaard’, in reserve gehouden’, derhalve niet vernietigd, maar in hogere eenheid bewaard en levend gehouden
 3. opgeheven‘, namelijk op een hoger niveau gebracht, waar zij niet meer als uitsluitende tegenstelling werken.

 H 6 7/11 Angst en vrijheid

%%% rede en geloof [kopstukken blz 89]

 


Afsluitend onwetenschappelijk naschrift

Filosofische kruimels

existentie = bestaan


%%% objectiviteit

ik ben een agnostisch ietsist (13-01-2020)

 

@@