laatste wijziging: 01-03-2020

06 Plato’s oplossing


  Auteur: Koolschijn, Gerard
   Boek: Plato's oplossing voor de planeet - 2017
   ISBN: 9 - 789028 - 280212
 Gelezen: februari 2020 leesclub GRONINGEN Assen

Een selectie uit Plato’s psychologische en politieke werk.

8-2-2020 Koolschijn heeft een totaal andere vertaling dan Xaveer de Win. Mijns inziens wordt door andere beschrijvingen t.o.v. de gangbare vertaling het er niet meer leesbaar op. Zie bijvoorbeeld het begrip “waarde” i.p.v. het goede.

In 5 hoofdstukken schetst Koolschijn de denkbeelden van Plato:

 1. “De democratische ideologie” bevat een licht ironische beschrijving van het democratische ideaal
 2. de rechtse aanval op de moraal
 3. argumenten voor de moraal en de ideale staat
 4. politieke en psychische degeneratie
 5. verdediging


DISCUSSIEVRAGEN

De onderstaande vragen zijn bedoeld als handreiking om tot een gesprek te komen. U kunt ze allemaal bespreken of er een keuze uit maken. bijvoorbeeld dat ieder lid van de groep enkele vragen voordraagt voor bespreking. U kunt natuurlijk altijd uw eigen vragen bespreken.


 1. Wat zijn volgens u de belangrijkst aannames aangaande de menselijke natuur (goed/slecht — flexibel/onveranderlijk) in een democratische samenleving?
 2. Plato was van mening dat politici een verplichte vooropleiding moesten hebben genoten voordat ze de politiek in konden gaan. Waar zouden onze politici volgens u kennis van moeten hebben om in de politiek te mogen participeren?
 3. Denkt u dat Plato’s voorstel om politici een vooropleiding te geven ervoor zou kunnen zorgen dat regeringsleiders hun eigen belang ondergeschikt maken aan het collectieve belang?
 4. Volgens Plato was de korte-termijn politiek het belangrijkste nadeel van de democratie. Ziet u dit ook terug in ons huidige politieke stelsel? Zo ja, op welke manier(en)?
 5. Ziet u, afgezien van de korte-termijn politiek. nog meer gebreken in ons huidige democratische stelsel?
 6. Denkt u dat het een realistisch doel is om als samenleving de prioriteit te geven aan welzijn in plaats van welvaart? Hoe zouden we dit kunnen realiseren?
 7. Wat vindt u van Plato’s idee om de wetenschappelijke macht en de politieke macht te laten fuseren?
 8. Wat zou Plato denken van de manier waarop politiek en bedrijfsleven in de westerse democratieën verbonden zijn?
 9. Wat vindt u van Glaucon ‘s positie dat mensen alleen rechtvaardig handelen uit pragmatische overwegingen?
 10. Wat vindt u van Plato’s typering van de menselijke psyche?
 11. Volgens Plato is de democratie niet in staat de menselijke aard te beteugelen. Bent u het hiermee eens? Wat zou volgens u een oplossing kunnen zijn voor het in toom houden van onze begeerten en behoeften?
 12. Hoe ziet u het werk van Plato in de context van onze huidige ecologische crisis? Kunnen we iets van Plato’s opvattingen over de menselijke natuur en de tekortkomingen van democratie leren met betrekking tot dit probleem?