laatste wijziging: 02-06-2020

10 Zo sprak Zarathoestra


   Auteur: Nietzsche, Friedrich
     Boek: Aldus sprak Zarathoestra - 1885 - 251 bladzijden
     ISBN: 97 - 8902 - 8415 - 058 
  Gelezen: mei 2020 voor mezelf

Recensies:


15-05-2020 Ik ben tot bladzijde 160 gekomen. Dit is voor het eerst dat ik een bekend werk van een bekende filosoof niet heb uitgelezen. Het taalgebruik, de metaforische duiding van onderwerpen, kortom het geheel van een onduidelijke fabel werd mij teveel. De Zarathoestra waarin begrippen zoals de übermensch worden behandeld spraken mij totaal niet aan. De onderwerpen werden van de hak op de tak behandeld. Sommige uitspraken zijn goed te begrijpen, maar de rest was een voor mij waardeloze brij van verhalen, meningen en duidingen. Ik heb tijdens het lezen ook herhaaldelijk gekeken naar andere bronnen (veel recensies) waar ideeën van Nietzsche uitgelegd en/of besproken werden. Tussen genialiteit en krankzinnigheid zit maar een klein verschil. Wat je als filosoof wel kunt proberen is om duidelijk te zijn. Dat is dit boek in mijn opinie niet.