laatste wijziging: 08-09-2020

12 Grunberg – Vriend en vijand


  Auteur: Grunberg, Arnon
   Boek: Vriend en vijand - 2019
   ISBN: 978-94-6310-309-1
 Gelezen: augustus 2020 leesclub SENIA Assen

“Volgens de Duitse denker Carl Schmitt is zonder vijandbeeld geen politiek mogelijk,’ schreven Coen Simon en Frank Meester aan Arnon Grunberg. Zij vroegen hem Het begrip politiek van Carl Schmitt (1888-1985) te lezen om na te gaan wat hij ons nu nog te zeggen heeft.

 • Hoeveel natiestaat hebben wij nodig?
 • Hoeveel vijanden?
 • Waartoe dient politiek?
 • En is een samenleving zonder oorlog en geweld mogelijk?

Aan de hand van Schmitt en denkers als Walter Benjamin en Jacques Derrida probeert Grunberg antwoord te geven op die vragen. “Onze cultuur heeft de vegetarische slager voortgebracht en zal uiteindelijk ook de geweldloze oorlog produceren. Hoe die er precies uit zal zien is onduidelijk, maar Schmitts vermoeden dat die oorlog om de oorlog eens en voor altijd uit te roeien gruwelijk zal zijn lijkt me gerechtvaardigd,” aldus Grunberg. Maar ook stelt hij dat er geen rechtvaardigheid kan bestaan als het geweld wordt afgezworen. In Vriend & vijand legt Grunberg de vinger op zowel de zere plekken van de parlementaire democratie als de kritiek erop.

 


Google op : “vriend en vijand Arnon Grunberg recensie” :


Almacht, almachtsfantasie of grootheidswaan.

 1. Almacht-gevoelens worden ontwikkeld om de controle te behouden over externe objecten, echter zonder wezenlijk betrokkenheid op hen.
 2. Primitief afweermechanisme. Een typerend afweermechanisme voorkomend bij de wat beter functionerende, ambulante borderline patiënt (J.L. Cooper, 1988).
 3. Volgens Melanie Klein (1935) zijn almachtsfantasieën een vorm van manische afweer naast ‘loochenen‘ en ‘idealiseren’.
14 – 1 De mensheid en haar bondgenoten

Bladzijde 14 tot en met  28


29 – 2 Het geweld, de gemeenschap en de geschiedenis

Bladzijde 29 tot en met  51


51 – 3 Wat is het politieke?

Bladzijde 51 tot en met  84

08-09-2020 De staat heeft als enige recht om geweld te gebruiken

69- 4 – Theologie

Bladzijde 69 tot en met  94


85 – 5 – De dood van de vijand

Bladzijde 85 tot en met  94