laatste wijziging: 21-04-2020

155 Z&T A-1 H-4 Het ‘men’

92 – Hoofdstuk 4 Het in-de-wereld-zijn als mede en zelfzijn. Het “men”


TO DO : samenvatting155  §25 De aanzet tot de existentiale vraag
         naar het wie van het er-zijn  
28-02-2020 Existentialisme : Existentie (bestaan) gaat vooraf aan essentie (zin van zijn). Op zich klopt dit wel, maar brengt mij niet verder. Pas als ik besta, kan ik nadenken over de zin van het (er)(niet)zijn
158 §26 Het er-mede-zijn van de anderen
        en het alledaagse mede-zijn 
3-3-2020 Ik merk dat door het bestuderen van deze tekst ik er steeds meer achter kom dat taal een taalspel is: door je steeds preciezer (aan de hand van voorbeelden) uit te drukken “weef” je als het ware een context rond een begrip
3-3-2020 je leert elkaar kennen

169 §27 Het alledaagse zelfzijn en het men