laatste wijziging: 08-01-2021

17 Charles Taylor


      Auteur: Groot, Ger en anderen
        Boek: Charles Taylor - 2018
     Gelezen: oktober / november 2020 
   Besproken: Vrijdag 6 november 2020 en vrijdag 1 december Senia Assen Fil 3 club

Charles Taylor  (1931-heden) is een van de sleutelfiguren in het hedendaagse debat over het zelf en de problemen van de moderniteit. Ger Groot en Guy Vanheeswijck bieden een toegankelijke, actuele inleiding tot Taylors denken. Op boeiende wijze reconstrueren de auteurs het ambitieuze filosofische project dat Taylors uiteenlopende werken verenigt. Aan de orde komen thema’s als het verband tussen identiteit, taal en morele waarden, democratie en multiculturalisme en het conflict tussen seculiere en niet-seculiere spiritualiteit. Taylors ingewikkelde maar zeer invloedrijke werk wordt in deze unieke monografie helder toegelicht  


13 Hoofdstuk 1 – Charles Taylor, een denker van het midden

16 Taylor s filosofische stijl
18 Hermeneutische filosofie
22 Taal en kunst
25 Godsdienst
28 Een denker van verzoening

31 – Hoofdstuk 2 – Niets gaat ooit verloren

34 Politiek en vervreemding
38 Hegel en de hedendaagse filosofie
41 Subtielere woorden

45 Hoofdstuk 3 – Het goede en het ik

46 Het goede
48 Zelfontplooiing
50 Sterke waarderingen
52 Ontologisch gewicht
55 Cogito ( ik )
57 De mens een absolutum
60 Alledaagsheid
62 Discipline en wetenschap
65 Sigaar uit eigen doos
11-10-2020  Zwakte van de redenering van Taylor ligt bij de westerse visie van het Christendom t.o.v. bijvoorbeeld shintoïsme 

TO DO https://www.youtube.com/watch?v=9DKhc1pcDFM

67 Agape

Hoofdstuk 4 – Taylor en Nietzsche

17-10-2020 “Wat als we niet meer geloven?”  We geloven ALTIJD in iets

84 Taylor s perspectief


87 Hoofdstuk 5 – Taylor s plaats binnen de alternatieve seculariseringthese

89 Klassieke versus alternatieve seculariseringthese
91 Löwith versus Blumenberg
94 Gauchet versus Taylor
98 Hamlet zonder prins

103 Hoofdstuk 6 Taylor en het zigzag-parcours v d westerse secularisering

106 Secularisering en religie in de sociale leefwereld
109 Goddelijke transcendentie en onthecht subject
111 Van nova naar supernova effect
115 Een persoonlijke bekentenis
117 Othello
120 Neo-Nietzscheanen

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠


08-01-2021 Warrig: Taylor heeft twee gezichten :: Franstalig :: Katholiek :: communitarisme

123 Hoofdstuk 7 Communitarisme

 

126 De armoede van de "negatieve vrijheid"
129 Liberaal communitarisme

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2004-2005/de-waardenfluisteraar-van-balkenende/communitarisme-voor-beginners.html   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atomisme#Tegenover_politiek_atomisme

Politiek atomisme – individu – ik

Politiek holisme – sociaal wezen – wij

 

132 Nationalisme, patriottisme en moderniteit
135 De roep om "eigenheid"
137 De logica van de volkssoevereiniteit
140 Jacobijns - republikeinse interne uitsluiting
143 Interne uitsluiting en de nationale utopie

147 Hoofdstuk 8 My Way

over identiteit en erkenning in een seculiere democratie
149 Erkenning, identiteit, authenticiteit
151 Politiek van gelijke waardigheid en politiek van verschil
14-11-2020 Anno 2020 is de polarisatie enorm toegenomen?

155 Uitgangspunten van een seculiere democratie

158 Drie kanttekeningen
161 De staat en het publieke domein
163 Authenticiteit : de erfenissen v d Romantiek

167 Betrokken spreken (TAAL)

168 Twee epistemologische perspectieven

Kennistheorie of epistemologie (epistēmē: kennis en logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt.

17-11-2020 Je denkt in taal
171 Parallelle taaldiscoursen
173 Menselijke betekenis
178 Taylors verwijt jegens de naturalisten

youtu.be/X50GY0mdHlw


181 Hoofdstuk 10 – Een plek voor subtiele taal

183 Filosofie en subtiele taal
187 Geen relativisme
21-11-2020 Woorden tussen ” ” zetten   . . . .          /     tegenstelling en “discrepantie”          of      in-de-wereld-zijn


197 Hoofdstuk 11 – Taylors ontologische onzekerheid

26-11-2020 Dit leidt tot postmodernisme
26-11-2020 Dus een andere visie op taal
200 Het "werkelijke" ontologische probleem
203 Alledaagse en wetenschappelijke taal
207 Tegen het naturalisme

TO DO Morele fout theorie 

Morele dwalingstheorie is een standpunt dat wordt gekenmerkt door haar toewijding aan twee proposities: (i) alle morele claims zijn onjuist en (ii) we hebben reden om aan te nemen dat alle morele claims onjuist zijn. De bekendste morele fout-theoreticus is JL Mackie, die de meta-ethische visie verdedigde in Ethics: Inventing Right and Wrong (1977). Mackie is geïnterpreteerd als twee argumenten voor de theorie van morele fouten.


209 Onzekerheid
211 Realisme herwonnen
214 Het venijn in de staart


219 Hoofdstuk 12 spiritualiteit