laatste wijziging: 10-06-2020

235 Z&T A-1 H-6 zorg als zijn van erzijn

235 – Hoofdstuk 6 De zorg als zijn van het er-zijn


TO DO : samenvatting


begrippen

235 §39 De vraag naar de oorspronkelijke 
    heelheid van het structuurgeheel
    van het er-zijn
239 §40 De grond-bevindelijkheid 
    van de angst als een 
    uitgelezen ontslotenheid
    van het er-zijn 
247 §41 Het zijn van het er-zijn
    als zorg
253 §42 De bevestiging van de existentiale
    interpretatie van het er-zijn als 
    zorg door de voor-ontologische
    zelf-explicatie van het er-zijn 
258 §43 Er-zijn, wereldlijkheid en realiteit
260 A Realiteit als probleem van 
   het zijn en de bewijsbaarheid
   van de "buitenwereld"
268 B Realiteit als ontologisch probleem
271 C Realiteit en zorg
258 §44 Er-zijn, ontslotenheid 
    en waarheid
274 A Het traditionele waarheidsbegrip 
   en de ontologische fundamenten 
   van dit begrip

 

07-06-2020 Kortom: de intentie waarmee je naar iets kijkt bepaalt wat je ziet

 

280 B Het oorspronkelijke fenomeen 
   v d waarheid en het afgeleide
   karakter v h traditionele 
   waarheidsbegrip
288 C De zijnswijze v d waarheid 
   en de vooronderstelling 
   van de waarheid