laatste wijziging: 02-08-2020

262 II bepaling als ontkenning

DEEL 2 voor-zich-zijn (het door bewustzijn bepaalde zijn van de mens)

Derde hoofdstuk De transcendentie ( hetgeen wat niet voor de ervaring toegankelijk is)

262 II Over de bepaling als ontkenning


op-zich

het van het bewustzijn onafhankelijke zijn van de dingen

JST :: ergo :: materie

voor-zich

het door bewustzijn bepaalde zijn van de mens

JST :: ergo :: geest