laatste wijziging: 15-06-2020

27 I De idee fenomeen

Begrippen:


13-06-2020 Bij het lezen van de eerste bladzijden valt mij al op hoe moeilijk het is om dit boek te lezen. Ik denk dat ik dit deel 1 bladzijde per dag al een hele uitdaging vind. In dat tempo lees ik in 2 jaar het boek uit . . .
14-06-2020 Dit grijpt terug op de discussie m.b.t. nominalisme en realisme

(Realisme  [… ] ervan uitgaan dat er een werkelijkheid onafhankelijk van het menselijk bewustzijn bestaat. )