laatste wijziging: 05-08-2020

339 Z&T A-2 H-2 kunnen-zijn

Afdeling 2 er-zijn en tijdelijkheid

339 Hoofdstuk 2 : De in het er-zijn gelegen betuiging van een eigenlijk kunnen-zijn en de vastbeslotenheid


TO DO : samenvatting339 §54 Het probleem van de betuiging  
    van een eigenlijke existentiële 
    mogelijkheid

            ***  betuiging : 1) Blijk 2) Plichtpleging 3) Testificatie 4) Uiting 5) Vleiende beleefdheid

342 §55 De existentiaal-ontologische 
    fundamenten van het geweten
345 §56 Het roepkarakter van 
    het geweten
16-04-2020 De taal is het voertuig van de geest
347 §57 Het geweten als roep van de zorg

TO DO: roeper
TO DO: roep

 

353 §58 Het verstaan v d aanroep
    en de schuld
364 §59 De existentiale interpretatie
    en de vulgaire uitleg 
    van het geweten

*** Vulgair : ordinair, grof, plat

372 §60 De existentiale structuur 
    van het in het geweten 
    betuigde eigenlijke kunnen-zijn