laatste wijziging: 25-01-2021

34 III Het prereflexieve cogito


III Het prereflexieve cogito (ik) en het zijn van het percipere (waarnemen)


15-06-2020 De waarnemer “bouwt zijn waarneming dynamisch op” in het bewustzijn van zijn hersenen.