laatste wijziging: 13-07-2020

34 III Het prereflexieve cogito


III Het prereflexieve cogito (ik) en het zijn van het percipere (waarnemen)


15-06-2020 De waarnemer “bouwt zijn waarneming dynamisch op” in het bewustzijn van zijn hersenen.