laatste wijziging: 08-09-2020

465 Z&T A-2 H-5 geschiedmatigheid

Hoofdstuk 5 : Tijdelijkheid en geschiedmatigheid


TO DO : samenvatting465 §72 Existentiaal-ontologisch exposé 
    van het probleem van de 
    geschiedenis 
472 §73 Het vulgaire begrip van de 
    geschiedenis en het 
    geschieden van het er-zijn
477 §74 De grondgesteldheid van
    de geschiedmatigheid
483 §75 De geschiedmatigheid 
    van het er-zijn en de 
    wereld-geschiedenis
29-05-2020 De wereld is een schouwtoneel, ieder heeft zijn part, ieder heeft een deel
Erwin Goffmann

 

489 §76 De existentiale oorsprong
    van de geschiedschrijving
    uit de geschiedmatigheid 
    van het er-zijn
495 §77 De samenhang tussen de voorgaande uiteenzetting
    van het probleem van de geschiedmatigheid en de
    onderzoekingen van Wilhelm Dilthey en de ideeën
    van graaf Yorck