laatste wijziging: 22-08-2020

Sessie 3 – Nieuw realisme – de andere wang


7 – 8 – 2020 Derde sessie van Bregman

Deel 4. 306 Een nieuw realisme

Deel 5. 382 De andere wang

452 Epiloog
— Deel 4. 306 Een nieuw realisme


Hoofdstuk 13 319 De kracht van intrinsieke motivatie


Hoofdstuk 14 337 De Homo ludens


Hoofdstuk 15 357 Zo ziet een echte democratie eruit


— Deel 5. 382 De andere wang


16 389 Theedrinken met terroristen


17 415 Het beste medicijn tegen haat, racisme en vooroordelen

Het beste medicijn is dus praten met de tegenstander

18 435 Toen de soldaten uit de loopgraven kwamen


452 Epiloog

455 ken uzelf.

Wie de jongste bevindingen van de psychologie en de biologie, de archeologie en de antropologie, de sociologie en de geschikt wetenschappen overziet, komt de conclusie dat de mens millennia een verkeerd zelfbeeld heeft gehad

  1. Bij twijfel, ga uit van het goede
  2. Denk in win win scenario’s
  3. Verbeter de wereld, stel een vraag
  4. Temper je empathie, train je compassie
  5. Probeer de ander de begrijpen, ook als je geen begrip hebt
  6. Heb je naaste lief, gelijk ook anderen hun naasten liefhebben
  7. Vermijd het nieuws
  8. Sla geen nazi (of: steek je hand uit naar je grootste vijand)
  9. Kom uit de kast, schaam je niet voor het goede
  10. Wees realistisch