laatste wijziging: 23-02-2020

5 – Verdediging

173 – Hoofdstuk 5 – Verdediging


Plato komt in zijn werk herhaaldelijk terug op het proces van Socrates, wiens levensgevaarlijke kritiek op de democratische samenleving hij deelde. Socrates zijn verdediging, weergegeven in het gelijknamige boek waaruit de teksten van dit hoofdstuk afkomstig zijn, is ook de zijne.

Socrates was door de jonge, onbekende Meletos met steun van een zekere Lykon en de bekende democratische politicus Anytos voor een rechtbank gedaagd van 500 door het lot aangewezen Atheense mannen. 

De aanklacht hield in dat hij de goden van de stad niet erkende, nieuwe grootheden invoerde en de jeugd bedierf, ongetwijfeld in politieke zin

wanneer de particuliere aanklager zijn aanklacht had uitgesproken kreeg de beklaagde het woord. Na diens pleidooi werden door de rechters over de schuldvraag gestemd. Bij schuldigverklaring stelden aanklager en beklaagde beiden een straf voor, waarna de rechtbank opnieuw bij stemming zijn keuze bepaalde. 

 


173 De taal van een vreemdeling
175 De opdracht van het orakel

Een orakel is een heiligdom waar een god de vragen die hem worden voorgelegd beantwoordt. Ook het antwoord heet een orakel. Socrates bespreekt hier hoe in Athene een negatieve stemming tegen hem kon ontstaan die de achtergrond zou vormen van de aanklacht. 4 jaar voor het proces, toen de 30 detectoren de macht hadden gegrepen, gingen de overtuigde democraten in ballingschap. Na ongeveer een jaar slagen zij erin de literatoren weer te verdrijven. Socrates was in de stad gebleven

179 De horzel op het paard
185 Eis en tegeneis
189 De dood als winst