laatste wijziging: 13-04-2021

01 Hegel – Fenomenologie van de geest


gelezen van 29 december 2020 tot en met 13 april 2021


  • De De Fenomenologie van de geest  (1807)probeert de geschiedenis van de mensheid opnieuw te denken, in het licht van Kants grensverleggende “Kritiek van de zuiverde rede” uit 1781.
  • Hegel beschrijft de verschillende stadia van de ‘geest‘, beginnende bij de onmiddellijke waarneming en eindigend bij het absolute weten.
  • Hegels geest heeft niets met esoterie, theologie of mystiek van doen, maar is de ‘gedaante’ waarin de mens overgaat wanneer hij zichzelf overstijgt in het geheel van wereldgeschiedenis en van een enkel- en eenvoudig wezen overgaat in een universele, abstracte, het individu overstijgende dynamiek.
  • Vaak ziet men in Hegel een megalomaan denker, die alles wil vatten in een star systeem. Recente interpretaties wijzen echter op de meer open en revolutionaire structuur van de Fenomenologie en stellen dat het boek de mens juist bescheiden stemt over zijn rol en betekenis.