laatste wijziging: 26-03-2021

03 Cicero – oud worden


   Auteur: Cicero, Marcus Tullius (106-43 v.Chr.).
    Boek: De kunst van het oud worden - 44 v C
   Gelezen: januari 2020 
  Besproken: Vrijdag x februari 2021 Senia Assen Fil 3 club


Is oud worden iets ellendigs, een periode van gestage neergang die alleen ongemakken met zich meebrengt? Wat is een zinvolle tijdsbesteding als je op hoge leeftijd komt? Het zijn universele vragen, waarover schrijvers zich al in de oudheid hebben uitgesproken. De bekendste van hen is Cicero. In een van zijn beroemde filosofische dialogen laat hij zien dat ouderdom veel goede kanten heeft. Er hoeft van alles niet meer, er is tijd voor rust en mooie dingen, het is de leeftijd voor wijsheid. Dit positieve beeld van ouderdom wordt in de mond gelegd van de roemruchte politicus Cato de Oudere.


7 Inleiding


21 I gedachten over ouderdom


24 II wapens voor de oude dag

30 Vier redenen waarom ouderdom geldt als iets ellendigs: 

 1. De eerste is dat de ouderdom ons onze activiteiten ontzegt;
 2. De tweede dat het lichaam verzwakt raakt,
 3. De derde dat we bijna alle genoegens kwijtraken;
 4. De vierde dat we dan niet ver meer of zijn van de dood.

32 III De ouderdom ontneemt ons onze activiteiten


39 IV lichaam en geest


46 V Genoegens


54 VI Genoegens van boeren


63 VII  De dood


69 VIII De ziel