laatste wijziging: 20-01-2021

091 III Kracht verstand verschijning

Kracht en verstand, verschijning en de bovenzinnelijke wereld


bladzijde 91 tot en met 114


https://nl.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomenologie_des_Geistes#Het_verstand

Het verstand is de derde vorm van het natuurlijk bewustzijn. In het voorwerp van het verstand is de vooronderstelling van de waarneming opgenomen. Hegel concretiseert dit voorwerp als kracht. Kracht is slechts voor zover ze zich uit, en als ze zich uit, keert ze onmiddellijk weer tot zichzelf terug. Het verstand is het bewustzijn van de moderne natuurwetenschappen die de wet van de natuur probeert te ontdekken. Deze wet stelt hij op als een vergelijking,  X = YZ , waarbij X de eigenlijke, in zichzelf teruggedrongen kracht voorstelt, en Y en Z de wijze waarop zij zich uit. Het verstand verklaart de natuur op tautologische wijze: het stelt een onderscheid (Y en Z), om dit onderscheid vervolgens weer terug te nemen (X). Echter, de vooronderstelling dat de natuur überhaupt wetmatig gestructureerd is, drukt de wet als zodanig niet uit. Dit is een ‘projectie’ van het verstand zelf.18-01-2021 1 glas , meerdere glazen (tegen een achtergrond aan van bijvoorbeeld een muur met schilderijen ) :: materies

18-01-2021 TO DO vergelijking met de idee “schijn” van Kant
18-01-2021 Plato

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles#Psychologie_/_epistemologie_(of_kennisleer) vorm inhoud

20-01-2021 Tegenover zwart staat wit, tegenover dag de nacht et cetera. Dialectiek dus