laatste wijziging: 19-04-2021

1-2 De term vita activa

H 1 – De menselijke conditie

2 De term vita activa


Vita activa = Het actieve leven


In dit boek werkt Arendt haar ideeën uit over een actief leven (vita activa) in de publieke sfeer. Dit leven plaatst zij tegenover de vita contemplativa, het beschouwende leven dat in de westerse filosofie vanaf Plato de boventoon voert.