laatste wijziging: 29-10-2021

10 ten Bos – volk i d grot


  Auteur: ten Bos, René 
   Boek: Het volk in de grot - 2018
   ISBN: 978 90 2441 961 6
 Gelezen: juli 2021 Leesgroep Senia Assen Fil 3

--- Waarom mensen geen feiten willen ---


Zie schets bladzijde 95

96 :  15-08-2021 

Er zijn "onwetenden", maar géén "wetenden".  
er zijn wel "verwonderaars" en zij zijn zoekende . . . . 
zoekende naar:
- kennis
- waarheid
- politiek
- ethiek

9 – Inleiding

 - feit : het is 7 graden buiten
 - feit : roken is slecht

15 – Van paideia tot methode

19 Het scanderende volk
22 Het vergeten volk
    1. historisch gegroeide gemeenschap van erfelijk verwante mensen met min of meer gelijke taal en gewoonten
    2. de gezamenlijke bewoners van een staat
    3. mensenmenigte
    4. slag van mensenraar volkscheepsvolk:  klasse
    5. de bijen van een korf
30 Het trogloditische volk (troglodiet = holbewoner)
35 Het zintuigelijke volk
37 Het geborgen volk
10-08-2021 …. ? en denkende mensen dan ??
40 Het bedrogen volk
45 Het verblinde volk
02-08-2021 is het fijn om iets te leren?
02-08-2021 is het fijn om iets te weten?
48 Het hardleerse volk
51 Het karaoke volk
57 Het wakende volk
10-08-2021 Je moet je eerst een andere werkelijkheid kunnen voorstellen
61 Het tevreden volk
30-09-2021 Ten Bos geeft hier dus een kritiek op een metafoor
69 Het uitwegloze volk
72 Het anamnetische volk
30-09-2021 Oei-oei
78 Het achterlijke volk
87 Het gehomogeniseerde volk