laatste wijziging: 28-12-2021

12 Pinker – Rationaliteit


 Auteur : Pinker, Steven
  Boek : Rationaliteit - 2021
  ISBN : 978 - 90 450 3441 6
Gelezen : december 2021 voor mijzelf

Voorwoord 11

 1. Hoe rationeel is dit dier? 17
 2. Rationaliteit en irrationaliteit 51
 3. Logisch en kritisch denken 88
 4. Kansrekening en toeval 125
 5. Geloof en aanwijzingen (bayesiaanse argumentatie) 164
 6. Wagen en winnen (rationele keuze en verwacht nut) 188
 7. Treffers en loos alarm (signaaldetectie en statistische besliskunde) 214
 8. Ik-persoon en anderen (speltheorie) 239
 9. Correlatie en causaliteit 256
 10. Wat is er mis met mensen?
 11. Waarom is rationaliteit belangrijk? 327

In ‘Rationaliteit’ legt Steven Pinker de belangrijkste instrumenten voor rationeel denken uit, leidt de lezer door de basisprincipes van logica, kritisch denken, waarschijnlijkheid, correlatie en causaliteit, en helpt ons om alleen en met anderen rationele keuzes te maken. Redelijkheid is de belangrijkste troef waarover burgers en bestuurders beschikken. Het onderwerp kan bijna niet actueler. Hoe is het mogelijk dat de menselijke soort de grootste wetenschappelijke inzichten heeft verworven en tevens almaar meer nepnieuws, complottheorieën als QAnon en post-truth-retoriek produceert? In de eenentwintigste eeuw bereikt de mensheid nieuwe hoogten van wetenschappelijk inzicht – en lijkt tegelijkertijd haar verstand te verliezen.10 Wat is er mis met mensen

bladzijde 292 tot en met 326 : 34 bladzijden

THESE : De mensheid lijkt haar verstand te verliezen

M.b.t. tot Trump wordt de volgende (domme) redenatie aangehaald : “Als hij dan zo dom is, hoe is hij dan president geworden?”

298 Gemotiveerd redeneren
301 Hang naar partijdigheid
inperking wapenbezit 223  “3” 75  “1”
geen inperking wapenbezit 107  “5” 21  “1”

Blue : democraten

Red: republikeinen         dan geen “omdraaien”

307 Twee soorten overtuigingen: realiteit en mythologie

De psychologie van apocriefe zaken

** niet officieel in de bijbel opgenomen

Rationaliteit in ere herstellen


327 – 11 – Waarom is rationaliteit belangrijk?

Bladzijde 327 tot en met 347 : 20 bladzijden

Rationaliteit in ons leven
Rationaliteit en materiële vooruitgang
Rationaliteit en morele vooruitgang