laatste wijziging: 28-01-2021

130 vrijheid zelfbewustzijn

130 B De vrijheid van het zelfbewustzijn ; stoïcisme, scepticisme en het ongelukkige bewustzijn


bladzijde 130 tot en met  148 

Als kerngedachte geldt binnen de Stoa de opsplitsing van alle zaken en gebeurtenissen in het leven en de wereld in een scherpe tweedeling:

25-01-2021 In eerste instantie neem ik een glas waar. Dan bedenk ik dat ik dit glas zie doordat ik mij bewust ben van dit glas

Heer en meester Hegel

https://www.henkoosterling.nl/Hegelprop/hegel.html

 

Filosofisch scepticisme: een denkhouding van universele twijfel waarbij men er van uitgaat dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren.

25-01-2021 De twijfel van Descartes nog niet doordacht zoals René dat deed

 

Met devotie wordt veelal de toewijding aan een hogere macht of waarheid bedoeld.