laatste wijziging: 29-01-2021

149 V Zekerheid en waarheid van de rede

149 V Zekerheid en waarheid van de rede


bladzijde 149 tot en met 15728-01-2021 Over jezelf als object denken
29-01-2021 Hegel richt zich hier tegen Kant: de manier waarop de categorieën tot stand komen
29-01-2021 Bladzijde 154 en 155 van Hegel nog eens goed doorlezen en door – denken, m.b.t. idealisme en scepticisme