laatste wijziging: 17-02-2021

228 b hart en eigenwaan

Hoofdstuk V –  Zekerheid en waarheid van de rede

B De verwerkelijking van het redelijke zelfbewustzijn door zichzelf

228 b De wet van het hart en de waanzin van de eigenwaan


Bladzijde 228 tot en met 234