laatste wijziging: 07-05-2021

3-5 privékarakter bezit rijkdom

H 3 – Arbeiden

5 Het privékarakter van bezit en rijkdom


Begrippen:


 

07-05-2021 Wanneer bezit je genoeg? TO DO: lezen: het boek “Hoeveel is genoeg” van de broers Skidelsky

 Socialisme is een politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productiemiddelen. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen.

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte