laatste wijziging: 30-03-2021

417 a Het lichtwezen

VII De religie

A De natuurlijke religie

417 a Het lichtwezen


lichtwezen : Hierbij moet men denken aan het Perzische manicheïsme,  waarin de tegenstelling licht-donker van fundamenteel belang is, en wellicht ook aan het zoroastrisme