laatste wijziging: 13-04-2021

475 VIII Het absolute weten

475 VIII Het absolute weten


Bladzijde 475 tot en met 488


Het concept van ‘de vervreemding’ en het feit dat ‘het absolute begrip’ pas verwezenlijkt werd wanneer deze ‘vervreemding’ werd overwonnen, was een concept dat door de links-hegelianen verder zou worden uitgewerkt en ook gehanteerd zou worden in hun kritiek op de toenmalige samenleving. Hegel had weliswaar een gesloten, speculatief systeem opgebouwd, gekenmerkt door een complex begrippenapparaat en een bijna stoïcijnse afstandelijkheid, maar toch kreeg hij navolging bij een aantal denkers die de revolutionaire potentie van zijn denken blootlegden.