laatste wijziging: 13-06-2021

6-2 punt van Archimedes

Hoofdstuk 6 –  De vita activa en de moderne tijd

6-2 De ontdekking van het punt van Archimedes


Galileo‘s ontdekking van de continuïteit tussen de aarde en het universum vervreemdt mensen van hun wereld door aan te tonen dat onze op de aarde gerichte kijk op de wereld een illusie is, dat de zon niet opkomt en ondergaat zoals het lijkt. De kleiner wordende afstanden die worden veroorzaakt door exploratie- en transporttechnologie, maken ons meer een bewoner van de aarde dan van onze specifieke plaats erin. Ironisch genoeg is de uitkomst van de wetenschappelijke revolutie dat de huidige theorieën zo bizar zijn geworden en dat misschien niemand de wereld die ze beschrijven kan bevatten.

Ze zijn vooral nuttig gebleken als instrumenten, nadat ze ons eerdere begrip van de wereld hebben verbrijzeld. Ondertussen, de wetenschap vervreemdt ons nu verder van de wereld door processen op aarde los te laten die voorheen alleen verder in het universum plaatsvonden. We hebben een archimedisch punt gevonden om de wereld te verplaatsen, maar alleen door onze plaats erin te verliezen.