laatste wijziging: 18-06-2021

6-7 Omkering rangorde

Hoofdstuk 6 –  De vita activa en de moderne tijd

6-7  De omkering van de rangorde tussen contemplatie en handelen


17-06-2021 TO DO :  Kwik dat tegen een berg oploopt