laatste wijziging: 16-01-2020

000 De 8 en

Conform het idee van een specifieke filosofie die ik vanaf 2015 gecreëerd heb, was er vanaf september 2015 al een idee om “achten” pagina’s te maken. Pagina’s die eindigen op een 8, zijn pagina’s die speciaal bedoeld zijn voor het samenvatten van datgene wat in deze reeks als onderwerp behandelt is. Bijvoorbeeld 250 Aristoteles bevat 8 pagina’s.

Aangezien de benadering van de pagina’s in de website van Een specifieke uitwerking van de geschiedenis van de filosofie . . .  op een gegeven moment zeer langzaam werd bij het maken van een nieuwe pagina ( dit had te maken met het totaal aantal pagina’s, op een gegeven moment [2019] waren dit er 545 ) heb ik in augustus 2019 besloten om van deze pagina’s een aparte website te maken.

Vanaf (maand : waarschijnlijk januari) 2020 ben ik dan ook begonnen om deze samenvattingen te maken. Elke week heb ik vanaf dat moment een ‘8″ pagina gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Jan Stegeman