laatste wijziging: 18-08-2022

Fenomenologie

FenomenologieBoeken:


Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859 – 1938) was een Oostenrijks-Duitse filosoof en wordt beschouwd als de grondlegger van de fenomenologie.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie

De fenomenologie (van Oudgrieks φαινόμενον phainómenon ‘het zichtbare’, ‘verschijning’ en λόγος lógos ‘rede’, ‘leer’) is een filosofische stroming in de hedendaagse filosofie ontstaan op de grens van de 19e en 20e eeuw, die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen, en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart probeert af te leiden. Zij gaat dus niet uit van bepaalde vooronderstellingen en is vrij van theorieën die verschijnselen causaal met elkaar in verband wil brengen.

Centraal staat de notie van intentionaliteit: het denken of de ervaring is altijd gericht op iets (anders).