laatste wijziging: 25-05-2021

Over de Oorsprong van de Meetkunde


      Auteur: Husserl, Edmund 
        Boek: Over de Oorsprong van de Meetkunde - 1936
     Gelezen: april 2021 (bibliotheek boek)

In dit werk bespreekt de filosoof Husserl hoe een inzicht, in dit geval een meetkundig inzicht ontstaat, nog vóór het verwoord is.

Husserl, bekend als grondlegger van de fenomenologie, was zelf meetkundige van opleiding


Algemene thema van het boek:

Eerst is er het ideële inzicht of de     idee  , pas naderhand wordt dat inzicht verwoord om communicatie mogelijk te maken.

Het thema van dit boek is de constitutie (het tops-stand-komen) van de objectiviteit van ideële objecten, besproken naar de hand van de meetkunde voor zover deze geheel van ideële objecten vormt en ook zelf een ideëel object is.

13-05-2021 Een idee, bijvoorbeeld een rechthoek, is een idee wat je in je bewustzijn hebt. Wanneer je dan kijkt naar bijvoorbeeld een tafel, dan zie je deze rechthoek verwezenlijkt worden in het blad van deze tafel.

Inleiding bladzijde 7 tot en met 39


Bladzijde 43 tot en met 127 : de tekst van Husserl

Deel 1 van de tekst betreft de bladzijden 43 tot en met 68
29-04-2021 kortom: de mens is een wezen met taal
17-05-2021 Maar taal is vervliegend. Maar door het schrift kunnen we datgene wat gesproken wordt vastleggen. Door taal op te schrijven krijgt het gesprokene een blijvend karakter

Deel 2 van de tekst betreft de bladzijden 69 tot en met 87
17-05-2021 je kunt een zin nog eens nalezen

Deel 3 van de tekst betreft de bladzijden 95 tot en met 87