CLW

CLW

laatstewil.nu

 

 • De CLW (Coöperatie Laatste Wil ) gaat er voor om een doorbraak te realiseren ten aanzien van een humaan werkend laatste-wil-middel dat op een legale manier verkrijgbaar is.
 • Zodat ik mijn eigen levenseinde mag en kan regisseren, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts, begeleider of consulent.

Zelfbeschikking is een recht
Zelfbeschikking is een uitgangspunt
 • Veel mensen willen zelf kunnen beslissen hoe en wanneer zij hun leven beëindigen. Zonder dat een arts, begeleider of wie dan ook dat kan blokkeren. Omdat alleen zijzelf kunnen bepalen of hun leven geen zin meer heeft of wanneer het lijden ondraaglijk is.
 • Mensen hebben het recht om zelf die keuze te kunnen maken. Dat recht is in internationale verdragen vastgelegd. Voor dit recht maakt de Coöperatie Laatste Wil zich sterk.
 • Drion (oud vice voorzitter van de Hoge Raad) vroeg zich in 1991 ook al af “welke overheid het recht heeft om mensen een waardige dood te ontzeggen?”
 • De Coöperatie Laatste Wil vindt dat zelfbeschikking ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt: voor onze naasten, voor de veiligheid van het omgaan met de middelen en verantwoordelijkheid voor de zorgvuldigheid bij de voorbereiding en uitvoering van de levensbeëindiging.

Palliatieve sedatie en euthanasie worden vaak in één adem genoemd. Dat wekt de suggestie dat het ongeveer om hetzelfde gaat, maar palliatieve sedatie en euthanasie zijn niet hetzelfde.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie:

 • – Om euthanasie kan de patiënt verzoeken. Palliatieve sedatie is een behandeling die meestal door de arts wordt voorgesteld. Dit gebeurt veelal in samenspraak met verpleegkundigen, naasten en – indien mogelijk – de patiënt.
 • Euthanasie kent een abrupte dood, palliatieve sedatie een geleidelijke.
 • – Bij euthanasie is er zekerheid over het moment van overlijden, bij sedatie niet.
 • Euthanasie kan worden toegepast op een moment dat het natuurlijke sterven nog weken, maanden of jaren op zich zou laten wachten. Palliatieve sedatie is uitsluitend bedoeld voor de laatste twee weken van de stervensfase.
 • – Voor artsen is het grootste verschil dat er twee andere doelen van de behandeling zijn:
  • Bij euthanasie gaat het om daadwerkelijke levensbeëindiging.
  • Bij sedatie om verlichting van één of meer symptomen.
 • Ook wat de procedure betreft zijn er belangrijke verschillen:
  • De arts moet euthanasie melden bij en laten toetsen door een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Bij sedatie bestaat die verplichting niet.
  • Bij de uitvoering van euthanasie is een tweede arts betrokken. Deze tweede arts moet de patiënt ook zien en spreken. Bij sedatie bestaat deze verplichting niet.

Noa Pothoven : 16 jaar