Corona

Landelijk en regionaal : https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

regionaal :    Assen

Het riool water geeft een trend aan m.b.t. grote groepen mensen

Date Ziekenhuis Positief Rioolwater
31-03-2020 2 6 2200
09-09-2020 0 0 91
16-09-2020 0 0 158 8 RTV
22-09-2020 0 1,5 dag 158 7 RTV deze week

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0106/rioolwater