laatste wijziging: 14-12-2018

Kritiek van de zuivere rede

2017 – 2018 – 2019

Toen ik 29 oktober 2017 dit boek begon te lezen, had ik nog geen idee wat me te wachten stond. Inmiddels is het me duidelijk dat dit één van de belangrijkste boeken is van de filosofie. Waarom? Omdat in dit boek over de door Kant gehanteerde begrippen zeer grondig is nagedacht. Hoewel Kant zeer moeilijk te lezen is, ben ik toch blij dat ik volhardend vrijwel elke week ongeveer 10 tot 15 bladzijden bestudeerd heb. Na 388 dagen (21 november 2018) had ik het boek uitgelezen.
Op deze website is heel vaak de aanduiding /// JST en DHO te vinden. /// is een merkteken dat datgene wat er staat nog door mij (en DHO, Dagmar) moet worden doorgesproken zodat datgene wat Kant geschreven heeft ook duidelijk in meer begrijpelijke taal uitgedrukt kan worden. Immers: de taal is het voertuig van de geest.
Op deze website zal de komende jaren een “indikking” van dit boek verschijnen. Mijn uiteindelijke doel van deze werkzaamheden is om een presentatie van de gedachten van Kant te geven omtrent de rede, mijns inziens het belangrijkste instrument wat een (beginnend) filosoof tot zijn beschikking heeft.
Materiaal:

TO DO:  Atlas : bladzijde 37,38 en 39