laatste wijziging: 29-10-2021

STAAT Boek 4

419 a – 445 e

Zijn die wachters ongelukkig?

 

Grondslag van de staat: innerlijke gelijkheid


De godsdienst

A De wijsheid

B De moed (dapperheid)

C De matigheid

D De rechtvaardigheid

de rechtvaardigheid in de enkeling

collectieve en individuele psychologie

drie delen in de ziel: rede, vurigheid (drift), begerigheid

redelijkheid tegenover begerigheid

vurigheid (drift) tegenover redelijkheid en begerigheid

de onrechtvaardigheid, ziekte van de ziel

rechtvaardigheid zijn is voordelig

aankondiging van later te behandelen thema’s