23 september 2023

Filosofische plattegrond

Filosofische plattegrond

Begin november 2018 ontstond bij mij het idee om voor mijn filosofische kathedraal een “filosofische plattegrond” te bouwen,  waarin ik een “route” kan aanleggen naar de ideeën die ik tot nu toe ben tegengekomen.

Op deze site staan alleen maar eigen geschreven teksten.  Wanneer ik een schrijver citeer, is dus weergegeven in de volgende opmaak:

  1. De wereld is alles wat het geval is.

De bovenstaande zin is de eerste stelling van Wittgenstein.


  • 14-11-2018 De wereld bestaat voor mij alleen door middel van waarneming via mijn zintuigen.  De wereld an sich bestaat ook, maar deze kunnen wij niet kennen.
  • 21-11-2018  Vanuit mijn geest bouw ik een werkelijkheid.  In mijn geest staat niets vast, behalve het feit dat ik denk.  Dus het uitgangspunt “ik denk, dus ik besta” lees ik als een onomstotelijk bewijs dat ik kan denken, waarbij het nog maar de vraag is of ik besta als Jan of als een illusie.
  • 23-11-2018 Behalve fysieke entiteiten zoals een tafel en een boom, bestaan er ook  entiteiten met een niet-stoffelijke aard zoals democratie en een eenhoorn. Onstoffelijke entiteiten zijn onder te verdelen in illusies en ideeën.
  • 24-11-2018  Ideeën zijn datgene wat ons tot mens maakt. De mens is geen dier: de mens creëert zijn eigen werkelijkheid met ideeën.
  • 23-12-2018 Mensen uiten hun ideeën door  van taal gebruik te maken.  “De taal is het voertuig van de geest”.
  • 21-01-2019 Taal is wat Wittgenstein een taalspel noemt, een constructie van woorden in zinnen.