laatste wijziging: 19-01-2023

Inleiding


Volgens Gerard Numan:

Het boek “De filosoof en de Wolf” is een geweldige introductie tot de filosofie. Sterker nog, het ontstijgt de meeste filosofie omdat het ook een introductie tot het leven en het denken is.

Mark Rowlands, de schrijver van het boek, maakt de leefwereld duidelijk die mensen en dieren delen maar maakt ook duidelijk waarin die leefwerelden van elkaar verschillen. Het boek werpt licht op relaties, waarneming, denken, betekenisvorming en zingeving vanuit het indringende verhaal over een diepe vriendschap tussen een mens en een dier.

In deze cursus worden de belangrijkste gedachten uit het boek uitgediept, nagetrokken en van context voorzien:

Volgens mij: