laatste wijziging: 28-10-2018

Sessie 01: inleiding

Het is de bedoeling om per hoofdstuk de hoofdgedachte uit het boek van Mark Rowlands te bespreken

Andere boeken:


Externalisme:


In deze sessie gaan we de vier kernvragen van Kant na:

Kant: kernvragen

De filosofie als wijsheidsleer bevat volgens Kant een aantal kernvragen.

In eerste instantie noemt Kant er drie:

In een latere fase van zijn leven voegt hij een vierde vraag aan dit rijtje toe:

Deze laatste vraag is niet zo maar een toevoeging. De vraag naar de mens sluit volgens Kant de andere drie vragen in. Hiermee is de wijsgerige antropologie voor Kant de kern van het filosoferen geworden.

Mythos: in mythes leven mensen vanuit centrale betekenissen. Je stelt geen vragen, het gaat niet om waarheid. Je stelde het leven zoals het nu is voorop, dat wil je zo houden.

Logos: logica. Woord, structuur, begrip. Er ontstaan theorieën, men wil van de mythes af

Wat mag ik hopen?

Wat kan ik weten?

Wat moet ik doen?

Wat is de mens?


Het is goed om zo nu en dan weer eens al deze vragen te stellen en je niet alleen op een klein deelgebied te richten.

Door de veelheid aan kennis tegenwoordig kunnen mensen hun eigen vak niet meer plaatsen en er is  redelijk cynisme: men is specialist op zijn eigen gebied, en denk niet over “het geheel zijn”.

In het boek komen deze vier vragen ook aan de orde: