laatste wijziging: 09-11-2018

Sessie 03: intelligentie

intelligentie : definitie

definitie van intelligentie :  in·tel·li·gen·tie (devvan Dale

https://www.encyclo.nl/begrip/intelligentie


Heeft een dier een verstand? : https://nl.wikipedia.org/wiki/Verstand#Verstand_bij_dieren

Door sommige psychologen en biologen wordt voorondersteld dat dieren, in tegenstelling tot mensen, geen verstand hebben, maar een instinct: bij de mens volgt op een stimulus niet automatisch een reactie of respons zoals bij dieren. De mens kan met behulp van zijn verstand en zijn wil individuele doelen stellen naast voeding, groei en voortplanting. Ook is de mens vrij om de middelen te kiezen om een doel te verwezenlijken. Bijvoorbeeld met het verstand beredeneert de mens dat het hygiënischer (ofwel: “verstandiger”) is om met een stokje, met een mes en vork, of met de blote handen te eten.

Het verstand is volgens sommigen geen exclusief menselijk vermogen. De zoogdieren en sommige andere zogenaamde hogere diersoorten hebben waarschijnlijk een verstand en vertonen een zekere mate van leergedrag, dat echter van een andere orde is dan het onze: minder complex en weinig-creatief. Dieren-intelligentie is beduidend minder ontwikkeld dan bij de gemiddelde mens.


We wonen als Homo sapiens met meer dan 7 miljard mensen grotendeels vreedzaam op deze aarde. Als we ons net zoals wolven zouden gedragen …

70 Intrige en bedrog vormen de essentie van de sociale intelligentie van apen en mensapen.

Onzin. Zie Plato, Pinker e.d.  Verder: Rowlands is een monnik. Hij leefde alleen (///tot H6) In een flits kocht hij eerst een wolf en daarna een mamute.