laatste wijziging: 21-01-2019

Sessie 07 : Geluk

TO DO het boek: Bertrand Russell : de verovering van het geluk


[ ### rechtvaardigheid ] :

Het geluksgevoel ( volgens Rowlands)  –> Brenin jaagt geen gevoel na, maar konijnen….

Het verschil tussen betekenis en zin.


 1. Geluk is een constructie, een gedachte
 2. (Aristoteles) Geluk is een activiteit
 3. Geluk wordt / kan een gevoel (worden)
 4. Geluk is filosoferen
 5. Geluk bestaat niet
 6. Geluk is een instrumentele waarde
 7. (Nietzsche) Geluk is minderwaardig
 8. (Stoïcisme) Geluk is het ideaal van zielsrust
 9. (Hedonisme) Geluk is genot
 10. (Kant) Geluk is een categories imperatief 
 11. (Ayn Rand) Eigen geluk is de hoogste ethische waarde

 

1
.
1. Geluk is een constructie, een gedachte

Mee eens, datgene wat men aanduidt als “geluk”, vind alleen maar plaats in de geest. Wanneer je denkt dat je gelukkig bent, dan ben je dat ook, maar dit is wel aan plaats en tijd gebonden.

2
2. Geluk is een activiteit

Deze gedachte is de gedachte van die Aristoteles

3
3. Geluk kan / wordt een gevoel ( worden)

Dit is volgens mij wat de meeste mensen onder geluk verstaan, en wat ze proberen na te streven door een gevoel te krijgen bij het aanschaffen van materiële dingen of immateriële goederen zoals macht of invloed.

4
.
4. Geluk is filosoferen

Voor mij is filosoferen inderdaad een activiteit die mij gelukkig maakt.

5
.
5. Geluk is bestaat niet

Dat ligt er volgens mij aan hoe je het begrip definieert. Als je geluk zoals ik definieert als een activiteit (zie 2), dan bestaat het mijns inziens wel degelijk.

6
6. Geluk is een instrumentele waarde

.
TO DO nog verder uitwerken.
.

7
.
7. Geluk is minderwaardig ( Nietzsche )

.
.
TO DO nog verder uitwerken
.

8
8. Geluk is het ideaal van zielsrust (stoïcisme)
.

https://benbijnsdorp.nl/seneca.html

.
9
9. Geluk is genot (hedonisme)
.
.
.
10
10. Kant : categories imperatief
.
Nog verder uitwerken: In tegenstelling tot het utilitaristische imperatief
.
11
.
11. Eigen geluk is de hoogste ethische waarde
.
Dit is de visie van Ayn Rand
.